Birdsong / Cân yr Adar BBC Radio 4 Documentary: www.bbc.co.uk/programmes/b08b3k7y


Mae ‘na fforest law Geltaidd sy’n byw ac yn anadlu yng Nghymru. 

Mae Birdsong / Cân Yr Adar yn adrodd stori trwy gerddoriaeth a ysbrydolwyd gan Carngafallt, cartref i ecosystem gymhleth, sy’n ffurfio ychydig o dir fforest law y wlad ym Mhowys. 

Mae coed sydd wedi byw yno am gannoedd o flynyddoedd yn adrodd eu hanesion yn ystod y dydd i adar i’r De o’r Sahara ac ar draws Ewrop. Gallwch ddod o hyd i niferoedd lawer o chwilod os ydych yn cloddio o gwmpas. Gwelwch bili-palod hardd yn hedfan ymysg y brigau... Darllen mwy

 

There is a Celtic rainforest that lives and breathes in Wales.  

Birdsong / Can Yr Adar tells a story through music inspired by Carngafallt, home to a complex ecosystem, which makes up some of the country’s rainforest territory and can be found near Powys.

Trees that have lived there for hundreds of years tell their tales by day to birds from south of the Sahara and across Europe.  Scores of beetle populations beyond belief can be found if you root around.  Spot beautiful butterflies flutter between branches... Read more